NgocSon_SM

Vàng 5/1 - Sell ngắn

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng chờ sell xuống trong ngày.
XAUUSD h1 giá vẫn đang trong nhịp điều chỉnh.
Đầu ngày hôm nay có thể cặp tiền này sẽ quét lên vùng 1820 sau đó đảo chiều giảm.

Khuyến nghị chờ sell giá hiện tại 1815 và sell limit giá 1819, SL: 1825, TP: 1805
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.