OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
ĐIỀU KIỆN VÀO LỆNH :PHƯƠNG PHÁP 1 GIAO DỊCH KHÁNG CỰ HỖ TRỢ +CHẠM ĐIỂM VẠCH+ hội tụ phân kì các chỉ báo indicater của độc quyền , NẾU KO ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀO LỆNH NHẤT QUYẾT KHÔNG VÀO LỆNH, PHƯƠNG PHÁP 2 GIAO DỊCH ĐÁNH THEO SÓNG:,PHƯƠNG PHÁP 3 ĐỈNH ĐÁY
HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH BITCOIN:: điểm màu VÀNG canh BUY , màu ĐỎ canh SELL+ HỘI TỤ PHẦN KÌ

STOP LOSS:
0,10%

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.