tradafx

Tiềm năng Vàng sẽ phục hồi lại đỉnh 2080$ - XAUUSD - GOLD

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Khung thời gian H1.
Keylevel sẽ hình thành nếu thị trường re-test lại đáy 1970$, và khi đó Keylevel sẽ là 2010$.
Chờ đợi Keylevel phá vỡ và mua lên.
Buy ngắn hạn.
Mục tiêu lợi nhuận: Trên đỉnh cũ 2080$
-------------------------------------------------------------------------
Cẩn trọng khi giao dịch và luôn đặt stoploss.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.