dinhchien

XAUUSD - Hình đảo chiều Vai Đầu Vai

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
* 50% khi dự đoán từ quá khứ
- Khung Monthly:
- Khung Weekly:
- Khung Daily: hỗ trợ bởi RSI , MACD , FORCE INDEX cho xu hướng giảm dài hạn
Bình luận:
Giao dịch được đóng thủ công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.