MTCinvest

Kịch bản Vàng ngày 14/11/2022:

FXOPEN:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kịch bản Vàng ngày 14/11/2022:

Theo hệ thống sóng Elliot khả năng cao vàng đang chạy trong khung Sóng 3 mở rộng với đáy là. 1664 và đỉnh và 1772 và đang có xu hướng chạy sóng 4 với lục xuống làm chủ đạo. Sóng 2 trước đấy sideway thì sóng 4 đi nhanh và mạnh.

Vùng hỗ trợ Sóng 4 trong sóng 3 mở rộng là vùng quan trọng 1745/1747 và đỉnh sóng 3 trước đó là vùng 1755/1757.. Khả năng cao sẽ chạy ABC như trên.

Kịch bản :
Buy quanh 1756 SL 1753 TP 1765 Nếu giá quay trở lại 1765 canh sell với điều kiện GIÁ KHÔNG PHÁ 1765
Sell quanh 1766 SL 1768 TP 1747.

Nếu giá phá 1756 luôn thì chờ giá quay về 1757/1758 Sell SL 1760 TP 1747

Buy quanh 1747 SL 1744 TP 1765 / 1772 / 1782 / 1791 Làm chủ đạo cho tất cả kịch bản.

Đây là quan điểm cá nhân không phải kèo cot .
Goodluck ạ !!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.