Hong_Hoang_Trading_Group

CHIẾN LƯỢC XAUUSD NGÀY 09/11/2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kb1 : Nếu 14-15h giá ở quanh 24 k phá và bám C5m30 sell 24 -25 sl 27.5 tp 21-18-13-07
Kb2 : Nếu phá đóng nến dưới 21 trước 14h thì canh retest sell quanh 21-22 sl 24.8 tp 18-13-07
* Nếu giá về tới 18 k phá trong âu rút chân tạo fake thì canh buy lại quanh 17-18, sl 15, tp 21 - 24 - 27
Kb3 : Kịch bản này với trường hợp gold tiếp tục sw biên nhỏ: Nếu 14-15h fake tức là giá phá 21 rồi rút chân lên thì buy quanh 21 sl 19 tp 24 - 27, sau đó sell quanh 26-27 sl 29.5
Chú ý : Kịch bản chính trong ngày vẫn là canh cao sell xuống, buy chỉ là ăn sóng hồi và trong trường hợp âu tiếp tục sw , nên chờ tín hiệu xác nhận rồi chúng ta mới giao dịch.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.