URIFX

XAUUSD #1-4 line => chờ sell

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold có nhiều khả năng chạm đường 1-4. Xem phản ứng giá và cấu trúc giá để sell tiếp.
Bình luận: Đã setup đê sell
Bình luận: