HOAIGOLD

GOLD CUỐI TUẦN CHO ANH EM KIẾM CƠM

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Canh buy gold lên 1834 rồi sell xuống 1813 mn nhé .
sl mỗi lệnh 50 pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.