chuminhhau

Chiến lược GOLD 21-22-10

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
116 lượt xem
1
Chiến lược giao dịch 21-22-10
Selllimit 1794 (Khớp buy hủy lệnh)
SL 1797
TP 1780

Buylimit 1770-1772
SL 1765
TP 1800

Selllimit 1807
SL 1812
TP 1795