chuminhhau

Chiến lược GOLD 21-22-10

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược giao dịch 21-22-10
Selllimit 1794 (Khớp buy hủy lệnh)
SL 1797
TP 1780

Buylimit 1770-1772
SL 1765
TP 1800

Selllimit 1807
SL 1812
TP 1795
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.