langaking

Chiến lược vàng cho ngày 11/1/2022

Giá lên
langaking Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Win chiến lược buy Vàng 10/1/2022
Tiếp tục canh buy 1802 mục tiêu 1812-14
Sell chờ 1816 mục tiêu 1802, 1792
Buy chờ 1793 mục tiêu 1803
Cập nhật tiếp tục khi có cấu trúc mới!
Bình luận:
Chờ mãi k về, sell 1809.5 hỗ trợ cậu về 1802.5
Bình luận:
Lệnh sell lãi 30 pip dời entry
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.