Hong_Hoang_Trading_Group

CHIẾN LƯỢC XAUUSD NGÀY 06/12/2021

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Buy vàng 1780-1781 SL 1779 TP 1787
Nhớ quản lý vốn, đi đúng vol của tài khoản .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.