VuVanTien94hd

Bẫy thanh khoản

Đào tạo
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Bẫy thanh khoản là các dạng liquidity inducement trap
Như mẫu hình cho thấy, tất cả các base mà tạo ra ở vùng thanh khoản thì đều là 1 base lừa đảo, không giao dịch ở đấy

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.