SinvestFX

Canh Sell Vàng khi giá điều chỉnh đủ 3 nhịp trên H4

Giá xuống
SinvestFX Premium Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Cấu trúc xu hướng tăng của Vàng đã bị phá vỡ khi giá tạo đỉnh 1535 và đáy 1460 thấp hơn đỉnh và đáy cũ.

- Hiện tại giá đã hồi về Fibo 61.8 (thậm chí đuôi nến quét lên Fibo 76.4).

Đây là mức giá tốt để Sell nhưng thời điểm thì chưa (đúng người sai thời điểm).

Có 2 lý do quan trọng, đó là:

1) Vàng hồi lên QUÁ NHANH.
Biên độ điều chỉnh đã đủ thì thời gian điều chỉnh càng ít đồng nghĩa với lực điều chỉnh càng mạnh.
Cần phải chờ nhịp điều chỉnh GIẢM LỰC bằng cách đi ngang cho đủ thời gian.

2) Sóng điều chỉnh chưa đủ 3 nhịp A-B-C
Tương tự sóng điều chỉnh từ đáy 1 (1483) lên đỉnh 2 (1535), sóng điều chỉnh tăng mạnh từ 1483 lên 1524 - đây là nhịp A - đủ biên độ nhưng chưa đủ thời gian và chưa đủ 3 nhịp. Vì vậy sóng điều chỉnh tiếp tục hình thành nhịp B và C (1535).

=> Vì vậy tôi dự đoán rằng Vàng hiện tại tăng từ đáy 1460 đến hiện tại mới đang là nhịp A, để có lệnh SELL khi nhịp C hoàn thành tôi nghĩ sớm nhất là cuối tuần sau.
Giao dịch đang hoạt động:
Vàng chạy đủ nhịp B và C như phân tích, hiện tại đang tiếp tục giảm theo sóng chính.
Giao dịch được đóng thủ công:
Đóng lệnh Sell 1512 tại 1483 do lực xuống yếu.

🌏 SINVEST.vn - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm: https://sinvest.vn/

✅ EXNESS: https://sinvest.vn/go/exness
✅ ICMARKETS: https://sinvest.vn/go/icmarkets
✅ XTB: https://sinvest.vn/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.