daututhongminh1

XAUUSD nhình trên góc độ mô hình

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xauusd
Chú ý con sóng hồi
XAUUSD để hồi lên tầm 1834 rồi sell là an toàn.
buy ngắn hạn chũng là một giải pháp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.