priceactionmomentum

cách đo giá khi breakout channel tăng

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
vùng giá mục tiêu. có thể giá sẽ giảm chia thành 3 đợt để đến mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.