NguyenManhforex

nhận đinh GOLD ngày 15.12.2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
chúc mừng anh chị những ai theo kèo phân tích của em vào thứ 2 giá đã đi về vùng 1772 1770 . theo quan điểm của cá nhân mình thi giá vẫn di chuyển trong biên độ 1770 - 1790 trước khi các cuộc họp lớn của ngân hàng trung ương. Fed, BoE và ECB sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của mình trong tuần này.
chiến lược tham khảo BUY 1770-72
SL 1767
TP 1777
TP 1788

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.