NguoiLa15

dài hạn

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chu kỳ lặp đi lăp lại lần thứ 3 của vàng
Giao dịch theo hình
FOREX DOWN