OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng bị kẹp giữa 1874 và 1844, và sẽ trade ở đây rất lâu. các bạn có thể bán đỉnh mua đáy, nhưng khi thủng đỉnh/đáy thì háy dừng.
Bình luận:
1874-1850 là vùng sideway, tuy nhiên 1879 và 1844 là vùng DMZ, cứ khi giá vào được vùng DMZ thì cần chuẩn bị cho việc phá sideway.
Bình luận:
Tui đã bán vàng với SL 1880.5
Bình luận:
Bên mua dần dần hết xăng, bh có thể chuyển SL về 1877
Bình luận:
Với mỗi sóng xuống với kl lượng lớn, lại bị phản lại với sóng lên với kl lớn hơn. Nhưng trên đỉnh này đã thấy bên mua yếu dần, nếu giá kg chạm đc 73 thì vẫn còn khả năng lên nữa. Tui đã lại mạo hiểm vào lại lệnh ở 1877 với SL tại 1878. Và bh đã chuyển SL về dương.
Bình luận:
Khả năng cao nếu về 1873 giá sẽ lại bật lên, như vậy có thể không mạo hiểm vào lệnh sau.
Bình luận:
Vàng đã được mở cửa để lên 1900
Bình luận:
Sau khi vàng đã phá được đỉnh hướng 1900 đã rõ ràng.
Kịch bản đi lên đã chứng minh, bây giờ đợi vàng điều chỉnh về vùng 1872 để nhập hàng hướng đến 1900.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.