GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh XAUUSD

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cặp XAUUSD đang thể hiện lực mua trở lại , khi tâm lý lo ngại rủi ro tràn ngập thị trường

Tìm điểm mua quanh vùng giá 1280 - 1285, mục tiêu hướng đến 1300
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.