RioNguyenCFD

Nhận định GOLD 17/10

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhìn trên khungg D1 vàng vẫn đang xu hướng giảm.

(Lệnh dài hạn) Canh SELL khi H1 tạo 2 nến giảm đảo chiều quanh vùng giá 1658
SL: 1667,10
TP: 1622,65

(Lệnh Ngắn) canh Sell tại 1662
SL: 1669,67
TP: 1643,76

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.