UnknownUnicorn4548749

GOLD- 12/11/2019

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD hiện tại H4 trong mô hình nêm tăng giá, hợp lưu vùng cầu cũ, cộng thêm kênh giá . Có thể buy tại 144x, sl dưới nêm. TP vùng supply 1480.
Điểm vào lệnh 2 khi giá breakout khỏi nêm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.