duyhungeuh88

lại là em vàng. đoán chơi chơi

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
dự kiến vàng tăng 185x, ý tưởng đưa ra cho bản thân sử dụng, không phải là lời khuyên đầu tư
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.