NgocHaiPearlie

XAUUSD - Test đỉnh và có thể giảm lại.

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung về đàm phán thương mại đang diễn ra.
Lợi suất trái phiếu Mỹ đang đảo chiều tăng và tương quan giữa Gold và Bond Yield đang gần tiến về mức trên 0.5.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.