GKFXPrimeVN

Chiến lược swing cho cặp XAUUSD

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã phá vỡ vùng sideway trong thời gian vừa qua
Canh sell khi giá retest lại vùng giá 1280-1285

Mục tiêu hướng đến 1230

Đây là quan điểm cá nhân , nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi đầu tư
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.