OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD
Sell 1798 SL 1803 TP 1782
.Buylimit 1775-1780 SL 1773 TP 1800
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.