DUCKHUONG87

KẾ HOẠCH GIAO DỊCH VÀNG NGÀY 11/10/2021

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sáng Buy vàng vùng giá hiện tại: 1755,Dừng lỗ 1748 chốt lời 1768 ( khả năng lệnh này chiều tối mới đạt taget)
Tối phiên Mỹ hoặc phiên Âu canh sell vùng giá 1768-1774 dừng lỗ 1782. Lệnh này ưu tiên giữ lâu dài
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.