hoasmall6666

BUY XAU và chờ SELL ở mức 1596 ^^

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giao dịch theo hình là xongggggggggggggg
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.