PKTeam

Canh BUY GOLD

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá sau khi test lại vùng cản và supply zone 1514 đã break lên và có hai ngày tăng khá mạnh. Nhận định giá sẽ sw hoặc có một nhịp hồi nhẹ về vùng 1515 trước khi tăng tiếp về vùng 1550. Chiến lược chủ đạo canh buy không sell lúc này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.