Forex-YouCan_BanCoThe

XAUUSD chờ xem giá phản ứng tại vùng fibo để tìm cơ hội sell

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cậu vàng đang tiến về vùng TP của lệnh buy cũng đồng thời là vùng fibo 0.5 - 0.618 của con sóng giảm trước đó - vùng mà mình chờ để tìm cơ hội sell theo nhận định lần trước. Mình đính kèm nhận định lần trước bên dưới, mời các bạn tham khảo nhé.

Nhận định lần trước của mình:

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.