ThanhThaoMC

GOLD: TEST lại 1345

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
FED nói ‘không’ với tăng lãi suất trong năm 2019, chấm dứt thu hẹp bảng cân đối vào tháng 9
Đồng USD sụt giảm liên tục
Khi USD sụt giảm, chúng ta cần một loại tiền trú ẩn mới
Và tất nhiên đó là Vàng
Tôi đã hi vọng GOLD sẽ điểu chỉnh mạnh hơn trước khi nó tiếp tục tăng
Nhưng tin tức FED đưa ra đã làm nó tăng nhanh hơn dự kiến
GOLD test lại vùng 1345 sớm
LONG dài hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.