NguoiLa15

dài hạn

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đang tích luỹ vùng mua
Giao dịch theo hình
-FOREX DOWN

Ý tưởng liên quan