NguoiLa15

dài hạn

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đang tích luỹ vùng mua
Giao dịch theo hình
-FOREX DOWN

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.