haivinhbuh

[Wyckoff & VSA Trading] Vàng tăng ngắn hạn

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau nhịp giảm sốc gần 25 giá, vàng đã hình thành mô hình tích lũy ngắn hạn, dự kiến vàng sẽ có một nhịp hồi phục ngắn.
Mua tại giá này - 1780.5 .
SL 1777.
TP : 2-3rr - 1787.5 - 1791
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.