GAMOFX

VÀNG CHƯA XUẤT HIỆN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÓ THỂ GIAO DỊCH !

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nói đúng hơn là vàng đang do dự cả về PTKT và PT cơ bản:
tôi đang lên 2 kịch bản có thể xảy ra cho vàng, có thể mi họa 2 hướng như sau :
+ kịch bản 1: nếu vàng đóng nến D1 giảm dưới 1810, điều này đồng nghĩa sẽ tạo ra fakey ( bẫy giá) và đó là tín hiệu để tạo động lực cho sự hình thành kịch bản giảm giá.
+ kịch bản 2: ngược lại.
tuy nhiên tôi vẫn ưu tiên kịch bản 1 hơn.
nhận định tổng quan vàng đang đi sideway !
Bình luận: vàng chạy kịch bản 2 do không đóng D1 giảm như kỳ vọng kịch bản 1 .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.