JamesCrypto79

Giá vàng sớm điều chỉnh về 1500 trước chinh phục 1900 vào 2021

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng khả năng lớn điều chỉnh về vùng 1500 trước khi tăng dài hạn lên 1900 vào năm 2021.
Giao dịch đang hoạt động: Đã về 1540
Giao dịch đang hoạt động: Tiếp tục trên đường về 1500 usd.