JamesCrypto68

Giá vàng sớm điều chỉnh về 1500 trước chinh phục 1900 vào 2021

Giá lên
JamesCrypto68 Pro Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng khả năng lớn điều chỉnh về vùng 1500 trước khi tăng dài hạn lên 1900 vào năm 2021.
Giao dịch đang hoạt động:
Đã về 1540
Giao dịch đang hoạt động:
Tiếp tục trên đường về 1500 usd.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.