FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cập nhật XAU/USD theo biểu đồ tháng phân tích theo sóng Elliott và mô hình harmonic kết hợp cho dài hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.