chuminhhau

GOLD HỒI PHỤC LẤY ĐÀ GIẢM TIẾP?

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tuần trước 1 tuần giao dịch khá thành công Bán 3 điểm 1785-1776-1757 kỳ vọng hơi xa 172x,cuối phiên T6 mình báo chốt 174x ,tuần tới còn lệnh HOLD thì mn chốt lời 174x để canh trên bán theo kịch bản lấy đà giảm tiếp.

Xét PTKT Gold đang được HT 1740 tuy nhiên khả năng cao bị phá vỡ khi GOLD phục hồi ZONE 1767-1775 lần nữa,trên chart có kênh xu hướng giảm đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước,đáy sau thấp hơn đáy trước vì vậy tuần tới kỳ vọng về đích là có khả năng,quan điểm GOLD đã cạn lực,đầu tuần có khả năng tăng điều chỉnh,cần hồi phục ZONE thanh khoản để lấy đà giảm tiếp,tuần tới chúng ta kỳ vọng tiếp kịch bản tăng để lấy đà giảm.
Chúng ta canh mua trong ngày và rãi Lệnh SUPPLYZONE 1767(điểm xem xét ) điểm 1770-1775 là tâm điểm,tùy điểm chạm và phản ứng.
Chiến lược ngày 27/09:
Buylitmit 1746
SL 1742
TP 1760
Chiến lược chính:
Selllitmit 1770-1775
SL 1783
TP 1720
Khi chiến lược trên khớp
Selllimit 1734.5-1738
SL 1741
TP 1700
Các chiến lược trong ngày được cập nhật cmt & tlgr
Goodluck!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.