ThanhThaoMC

GOLD đạt đỉnh và trên đà đi xuống

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold đã đạt đỉnh và đang đi xuống
Có 2 khả năng
Khả năng thứ nhất: Down xuống vùng hỗ trợ 1314 sau đó down tiếp 1296
Khả năng thứ 2: Down xuống vùng hỗ trợ 1314 rồi quay lại đỉnh, sau đó mới giảm tiếp
Chúng ta cùng chờ xem
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.