traderbaby_13

Vàng sẽ đi về đâu

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng sẽ hồi lại khu vực 1808 -1809, Vàng hiện tại chạm mức 1787 DXY trong khung h4-H1 đều quá bán, bên phe mua lực đã yếu. Dự đoán Vàng sẽ quay lại vùng 1808-1817. (Nhận định cá nhân)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.