UnknownUnicorn33462838

Giao dịch vàng hôm nay 7/1, tại sao cần chú ý mức 1804 và 1774?

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Bạn đã có kế hoạch cho VÀNG chưa?
Đây là phân tích Wyckoff cho Vàng hôm nay.
Vàng đã đạt đến mục tiêu P&F tối đa của chúng tôi ngày hôm qua và giá có thể phục hồi nhẹ.

Phân tích XAUUSD dựa trên phương pháp Wyckoff và Hành động giá
Đây là những mức XAUUSD mà chúng ta cần chú ý.
Chúng tôi muốn thấy giá kiểm tra lại các mức trên (1804-1805) sau đó kiểm tra vùng Mất cân bằng và Điểm hỗ trợ cuối cùng.
(tất nhiên, nếu giá phá vỡ 1805, nó sẽ tiếp cận trên mức kháng cự).

Chúng ta hãy chờ xem phản ứng của giá ở các mức này.
Và chúng tôi sẽ chỉ nhập khi có đủ xác nhận.
ví dụ. cấu trúc đảo chiều hoặc phạm vi tích lũy Wyckoff trên khung thời gian nhỏ.

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích hoặc thú vị,
Cùng bình luận bên dưới nhé!
------------------------------------------
Lưu ý khi sử dụng phân tích XAUUSD này
Đây là ý tưởng và phân tích của nhóm ONLYGOLD.
Hãy xem nó như một ví dụ hoặc một tài liệu tham khảo.
Bạn cũng cần phân tích riêng và quản lý rủi ro.

Did you have plan for GOLD ?
Here's Wyckoff analysis for Gold today.
Gold had reached to our P&F max target and the price may recover slightly.

XAUUSD analysis based on Wyckoff method and Price action
These are the levels of XAUUSD that we need to pay attention to.
We'd like to see price re-test above levels (1804-1805) then test the Imbalance zone and Last Point of Support.
(of course, if price breaks 1805, it will approach above resistance).

Let's wait and see how the price reacts at these levels.
And we'll only enter when there is enough confirmation.
e.g. a reversal structure or a Wyckoff accumulation range on a small timeframe.

If you find the article useful or interesting,
Let's comment below !
------------------------------------------
Notes on using this XAUUSD analysis
This is ONLYGOLD team's idea and analysis.
Let's see it as an example or a reference.
You also need your own analysis as well and manage risks.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.