GAMOFX

GOLD UP BREAK+ FAKEY

GAMOFX Cập nhật   
FXOPEN:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
buy GOLD sau khi breakout vaf backtext
nho cai sl va traning stoploss
Bình luận: +3.5R

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.