PhamVanHocTrader

GOLD QUAY ĐẦU GIẢM ĐIỀU CHỈNH

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng tăng mạnh quanh ngưỡng 1796 chạm đường trendline xu hướng trước đó và đây là cùng bán vàng hợp lý

Chiến lược hiện tại
sell 1795-97 sl 1802
tp 1785
tp 1782
tp 1770
Chúc cả nhà giao dịch thắng lợi lớn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.