GAMOFX

đánh giá tổng quan gold

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
tổng quan gold vẫn sideway
tín hiệu tăng tuần qua tăng mạnh sau khi ra tin lãi suất ?
góc độ PTKT vàng nếu phá 1811 ? vùng cản mạnh, nếu phá sẽ lên mạnh
hiện tại ngắn hạn nó đang phẩn ứng giá điều chỉnh giảm lực W
khuyến nghị đợi tín hiệu tăng lực W buy lên
# lực W là lực nến Tuần !
#yutube : gamofx

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.