DamThinh

đánh giá tổng quan gold

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
tổng quan gold vẫn sideway
tín hiệu tăng tuần qua tăng mạnh sau khi ra tin lãi suất ?
góc độ PTKT vàng nếu phá 1811 ? vùng cản mạnh, nếu phá sẽ lên mạnh
hiện tại ngắn hạn nó đang phẩn ứng giá điều chỉnh giảm lực W
khuyến nghị đợi tín hiệu tăng lực W buy lên
# lực W là lực nến Tuần !
#yutube : gamofx