longkuz

VÀNG CƠ HỘI CUỐI CÙNG ĐỂ LONG - ĐỢI ĐÓNG NẾN D HÔM NAY NHÉ!

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng theo PA thì đã có tín hiệu LONG từ tuần trước
Nhưng mình vẫn đợi cái Break Out trend line này, cơ hội khá đẹp để LONG and HOLD XAU
Anh em ngày mai xem xét khả năng lên thuyền nhé
Cơ hội cuối cùng - cũng là đầu tiên trong năm 2021
Happy trading - Safe life

Bình luận