GAMOFX

vàng qua tháng mới tháng 12 cuối năm

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
VÀNG VỪA BẮT ĐẦU QUA THÁNG MỚI THÁNG 12
nhận định trung hạn vàng vẫn trong vùng hỗ trợ kháng cự đã phân tích hình trên.
chiến lược giao dịch lướt khung ngắn hạn sẽ hiệu quả hơn, tín hiệu ưu tiên H4

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.