GAMOFX

sell gold backtext

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
ý tưởng giao dịch hướng xuống bao gồm điều kiện vàng đã breakout 1 nhịp và chờ backtext tại vùng cản 1807
đích đến kỳ vọng vàng giảm xuống tối thiểu 1780

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.