GKFXPrimeVN

XAUUSD - 17/07/2018

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1243,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1243,50 với mục tiêu 1238,00 & 1236,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1243,50, có thể tới 1246,00 & 1248,50.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1243,50 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.