Forex9999

[ SELL GOLD BẤT CHẤP] Sell Gold 1323 TP 1315 SL 1328

Forex9999 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- SELL GOLD TP 80 pip ; SL 50 pip
PTCB: Các tin về trump, CPI , Nonfarm đều có phần nghiêng về hướng USD ( tăng)
PTKT:
- Gold xu hướng chủ đạo H4 đang là xuống và đa hình thành nhịp hồi mạnh từ 1315- 1330 ( 150 pip)
- Tuy nhiên the H4 thì Gold chưa phá được vùng Fibo 50 để đảo chiều
- Sau nhịp hồi 150 pip này Gold hoàn toàn có thể rơi về vùng 1315 hoặc 1310 hoặc xa hơn nữa
- Chú ý: Vùng 1318 là vùng cản rất mạnh cả về kỹ thuật và tâm lý, nhiều khả năng trước mắt Gold sẽ test lại vùng này
Giao dịch đang hoạt động: Đã vào lệnh sell từ 1328 nhưng ae sell 1323 hoặc giá hiện tại thì vẫn kịp nhé
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: sắp Tp roi ae nhé, theo kèo Hải chỉ có chuẩn
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Kèo sell Vàng TP rồi ae nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.