FAST-TRADING

GOLD QUAY VỀ VÙNG CẢN CỨNG QUAN TRỌNG

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên đêm qua, Vàng đã có đợt điều chinh sau khoảng thời gian tăng liên tục đến vùng đỉnh lịch sử 203x - 205x và hiện tại đang tích luỹ quanh vùng hỗ trợ cứng 1965 - 1981. Tại vùng hỗ trợ này, khả năng Gold sẽ có thể bật trở lại ngay trong chiều tối nay nếu có dấu hiệu xác nhận.

Nếu đánh nhãn sóng từ đợt bắt đầu điều chỉnh thì giá đã chỉnh được đủ 5 sóng và khả năng sẽ kết thúc quanh vùng 196x - 198x này. Tuy nhiên, xu hướng đảo chiều nếu như "Breakout Point" được xác nhận khi giá break qua khỏi mốc này với vùng mục tiêu dự kiến quanh 2029 - 2055.

Có thể quản lý dừng lỗ tại 1965.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.