LeeBK

Gold D1: Sẽ tiếp tục tăng lên vùng 1265 dù Dollar mạnh

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Vàng phá vùng tích lũy 1180-1217 và được xác nhận bởi cây nến Bullish cùng việc đóng cửa trên vùng mây Kumo phẳng xác nhận cho xu hướng tăng từ giữa tháng 10.
- EMA 10 và Tenkan Line đang là đường hỗ trợ của giá với 10 cây nến đóng cửa trên 2 đường này (đủ điều kiện cần lọc nhiều là có n cây nến liên tiếp đóng cửa trên đường trung bình n phiên). 2 đường này cũng sẽ phản ứng sát với các xu hướng đảo chiều và breakout của giá.
- Lagging Line cũng bứt phá trên giá và đang ở ngưỡng cạnh mây Kumo.
- Vùng kháng cự cứng và cũng là mục tiêu của giá trên Daily sẽ nằm ở vùng 1262-1268 (là FIbo truy hồi 50% của chu kỳ giảm từ 1365 xuống 1160, và đỉnh hồi cũ)
- Giá sau khi phá range 1180-1217 (vùng cung cầu chính) thì biên độ lý tưởng cũng sẽ tăng lên được ít nhất vùng 125x.
- 1216 hiện tại có thể là vùng cut loss cho các vị thế Long trên Daily.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.