BITCOIN-FOREX

XAUUSD CANH SELL KHI BREAK OUT

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
#XAUUSD xuất hiện 1 cây pin bar ở khung h4 và d1, khả năng sẽ về test vùng fibo 50%-70% của thanh pin-bar. Chiến lược là canh sell sau khi hồi và break khỏi trend.
Canh sell vùng 1236 sau khi break khỏi trend!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.