BITCOIN-FOREX

XAUUSD CANH SELL KHI BREAK OUT

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
#XAUUSD xuất hiện 1 cây pin bar ở khung h4 và d1, khả năng sẽ về test vùng fibo 50%-70% của thanh pin-bar. Chiến lược là canh sell sau khi hồi và break khỏi trend.
Canh sell vùng 1236 sau khi break khỏi trend!